page_banner

Business-luokan hampaat

Kaikki haluavat elää bisnesluokassa, mutta bisnesluokka ei ole kaikille. Itse asiassa harvat ihmiset elävät unelmaelämäänsä ja se, mitä muut ihmiset näkevät meistä ensi silmäyksellä, kuvastaa paikkaamme yhteiskunnassa.

Pukeutumistapamme, auto, jolla ajamme, ja ulkonäkömme kertovat paljon siitä, keitä me olemme ja keitä haluaisimme olla. Samoin tapamme hymyillä paljastaa meistä jotain ratkaisevaa. Kuinka paljon hampaamme edustavat meitä? Ehkä enemmän kuin ymmärrämme. hampaamme ja kuinka paljon huolehdimme niiden päivittäisestä hoidosta heijastavat paitsi sitä, keitä olemme, myös yhteiskuntaa, jossa elämme Yritysluokan elämä ja bisnesluokan hampaat eivät riipu vain meistä, vaan myös ympäristöstämme. Itse asiassa se riippuu myös useista taloudellisista, rahoituksellisista, sukupuoleen ja koulutukseen liittyvistä tekijöistä. Näin ollen ulosotto voi olla väline korostaa eriarvoisuutta yhteiskunnissa eri puolilla maailmaa.

Samoin kuin Yhdysvallat, analyysin syventämiseksi, eurooppalainen seuraa samaa tietä. Eurooppalaisilla miehillä, joilla on korkea koulutustaso, on mahdollisuus saada parempaa hammashoitoa kuin naisilla.

Hammashoidon saatavuudella on keskeinen rooli yhteiskunnassa, mikä heijastaa maiden eroja ja ongelmia. Tältä osin homogeeninen hammashoidon saatavuus voisi olla hyvä alku sosiaalisten erojen pakoon, esimerkiksi ihannetapauksessa laajentamalla sairausvakuutusta tai edistämällä hammashoidon ennaltaehkäisy. Koko Euroopassa ja muissa YHDYSVALTOISSA on paljon katettavaa, jotta terveydenhuolto voidaan taata köyhimmille väestöryhmille ja köyhimmille maille. Täydellisten hampaiden ja riittävän hammashoidon tulee olla ensisijainen oikeus eikä valkoisten ja rikkaiden ihmisten etuoikeus. Ihannetapauksessa sinua tulisi harkita ansioiden ja ominaisuuksien perusteella, mutta ei hampaidesi perusteella.

Kaikki haluavat bisnesluokan hampaita, ja kaikilla pitäisi olla siihen mahdollisuus.


Postitusaika: 30.9.2021